Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Saigor Clinic là một Phòng khám Da Liễu có địa chỉ tại: Him Lam Phú An, 32 Thủy Lợi, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập bởi bác sĩ CKI Võ Thị Thu Thùy, hiện đang là bác sĩ Khoa Da Liễu bệnh viện Thủ Đức. Địa chỉ website là: https://saigori.vn.

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Phạm vi thu thập thông tin

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin của khách hàng

  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi sẽ có liên quan trực tiếp đến quá trình giao dịch, thanh toán cũng như thực hiện vận chuyển hàng hóa sẽ phải cam kết tuyệt đối tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi cung cấp.
  • Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ Server của một bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến trang web Saigori.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ lưu trữ đó. Chúng tôi và bên thứ ba đã có yêu cầu ràng buộc với họ phải tuân thủ mọi điều luật về việc bảo vệ những thông tin cá nhân và các yêu cầu về an ninh liên quan đến các thông tin được lưu trữ.
  • Các chương trình khuyến mãi, bán hàng có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích makerting hay quản lý dữ liệu người dùng đều được áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu những thông tin của người dùng đó dính dáng đến luật pháp của Việt Nam và được yêu cầu tiết lộ từ những cơ quan chức năng chuyên môn có thẩm quyền.
  • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp nếu Saigori có sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua lại công ty của chúng tôi sẽ có quyền truy cập thông tin mà chúng tôi đã lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả các thông tin cá nhân của khách hàng. 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên công ty: Saigori

Điện thoại: 0909 136 685

Địa chỉ: Shophouse block C chung cư Him Lam Phú An, 32 thủy lợi, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.